Bomdag 17/10

Nu rundar vi av båtsäsongen och lördag 17/10 är höstens Bomdag. Efter den dagen ska alla bommar vara upptagna. Viktig info finns på sidan Bomdag.

Från styrelsen finns Klas O på plats. Dagen börjar kl 10:00.

Höstens arbetsdagar

Höstens 4 arbetsdagar är nu planerade! Vi kommer att jobba främst med luftningsanläggningen och klubblokalen invändigt.
Medlemmar med fast båtplats loggar in och bokar sitt deltagande via hemsidan, övriga bokar via  mail till admin-adressen.
I listan ”Aktuella Arbetsdagar” till vänster finns info om de olika arbetsdagarna inklusive bokning.
För mer info kring arbetsdagarna, se sidan Arbetsdagar – Allmänt.
Första tillfället är redan nu på lördag 10/10!
Gott fika väntar!
/Styrelsen

Bom i vattnet senast lördag 16/5

Alla bommar ska vara ilagda senast lördag 16/5. Då har vi vårens Bomdag som leds av Klas och startar kl 10:00.

Bommar som därefter inte ligger i vattnet kommer att läggas i av föreningen. De som har dessa båtplatser får då betala Bomavgift. Denna avgift har i år höjts till 400 kr (normal bom) respektive 500 kr (stor bom). För mer information, se sidan Bomdag.