Bom i vattnet senast lördag 16/5

Alla bommar ska vara ilagda senast lördag 16/5. Då har vi vårens Bomdag som leds av Klas och startar kl 10:00.

Bommar som därefter inte ligger i vattnet kommer att läggas i av föreningen. De som har dessa båtplatser får då betala Bomavgift. Denna avgift har i år höjts till 400 kr (normal bom) respektive 500 kr (stor bom). För mer information, se sidan Bomdag.