Upptagning och arbetsdagar

Båtsäsongen säsongen går mot sitt slut och om några veckor är dags att ta upp båtar och bommar. Några datum:

  • Alla båtar ska vara upptagna senast tisdag 15/10.
  • Alla bommar ska vara upptagna senast lördag 19/10 som är höstens Bomdag. För mer info, se sidan Bomdag.
    OBS! Efter ommärkningen gäller följande enkla regel: man hanterar den av sina bommar som ligger närmast land.

Den som vill ha sin båt kvar i vattnet efter 15/10 måste begära dispens från styrelsen, se sidan Ordningsregler.

Vi behöver några fler händer till höstens återstående arbetsdagar, framför allt till söndag 20/10, där det är glest i leden just nu.

Höst

Båtplatser och bommar ommärkta

Sedan några veckor har båtplatser och bommar märkts om (nu vita skyltar).

Syftet med förändringen är att man utöver märkningen även med en enkel regel ska hitta ”sin” bom, dvs. den man ansvarar för.

Båtplatsernas nummer är de samma, men märkningen av bommarna har ändrats så att de följer denna enkla regel:
Man har ansvar för den av sina bommar som sitter närmast land.
Därmed är det vid denna bom som bryggans nummerskylt sitter.

OBS! Förändringen innebär att några båtplatser som tidigare inte ansvarat för någon bom nu har fått ett sådant ansvar.

Arbetsbåtar behöver åror

Föreningen har förmånligt tagit över två mindre båtar som kommer att användas för arbeten på bryggorna, som ett komplement till flotten. Men de behöver var sitt par åror! Den som har ett par åror att avvara hemma i garaget får gärna kontakta Lasse kring det!

Lördag 11/5 – Vårens bomdag!

Vårens bomdag är nästa lördag (11/5). Det är viktigt att alla bommar är i vattnet senast den dagen. Bommar som från och med söndag morgon (12/5) ligger kvar på land kommer att läggas i av föreningen. Båtplatsens innehavare (eller i aktuella fall andrahandshyrare) får då betala en avgift (400/500 kr). OBS! Den som hyr en plats i andra hand ansvarar för att bommen läggs i och tas upp i tid (dvs. detta ansvar ligger inte på platsens ordinarie innehavare).

Lars finns på plats från styrelsen kl 10-11 och kan ge råd samt bistå med saxsprintar. Han bär dock inga bommar.

Se sidorna Bomdag och Avgifter för mer info.

Förvaring i hamnen mot avgift

Enligt beslut vid årsmötet införs från sommaren 2019 avgifter vid förvaring av trailer eller båt på hamnplan. Avgiften för trailer under sommaren är 500 kr och för båt på land under vintern 1000 kr. För ytterligare info se sidorna Uppställningsplatser, Allmänna Ordningsregler (pkt. 16) och Avgifter.
OBS! Mycket viktigt att trailer/båt alltid är tydligt märkt med namn och telefon.  Den blir annars anmäld som hittegods av föreningen.