Epostadresser och uthyrning

Med Båtmässan vet vi att en ny säsong är i antågande! Här kommer lite info på vägen:

  • Det finns nu två nya epost-adresser till föreningen. Föreningens ordförande nås via ordforande@finnasandens-bf.se och båtplatsansvarig via batplats@finnasandens-bf.se.
    För övriga ärenden kan man som tidigare skicka till admin@finnasandens-bf.se. Se sidan Kontakt.
  • Påminnelse: Om man planerar att hyra ut sin fasta båtplats under 2020 så ska detta anmälas till båtplatsansvarig Anders (batplats@finnasandens-bf.se). Anmälan måste göras senast 28/2.

Säsongens datum

Under säsongen finns det några viktiga datum att ha koll på. Därför finns dessa nu sammanställda på sidan Säsongens datum. Sidan är länkad från menyn Föreningen ovan, men även under sektionen Viktiga datum i marginalen till vänster.

Några påminnelser:

  • Säga upp fast båtplats? Meddela senast 31:a december.
  • Hyra ut fast båtplats? Meddela senast 28:e februari.

I båda fallen meddelas båtplatsansvarig Anders, se Kontakt.

Upptagning och arbetsdagar

Båtsäsongen säsongen går mot sitt slut och om några veckor är dags att ta upp båtar och bommar. Några datum:

  • Alla båtar ska vara upptagna senast tisdag 15/10.
  • Alla bommar ska vara upptagna senast lördag 19/10 som är höstens Bomdag. För mer info, se sidan Bomdag.
    OBS! Efter ommärkningen gäller följande enkla regel: man hanterar den av sina bommar som ligger närmast land.

Den som vill ha sin båt kvar i vattnet efter 15/10 måste begära dispens från styrelsen, se sidan Ordningsregler.

Vi behöver några fler händer till höstens återstående arbetsdagar, framför allt till söndag 20/10, där det är glest i leden just nu.

Höst