Lördag – Vårens bomdag!

Vårens bomdag är nu på lördag 13/5. Det är viktigt att alla bommar är i vattnet senast under lördagen. Bommar som från och med söndag morgon ligger kvar på land kommer att läggas i av föreningen. Båtplatsens innehavare (eller i aktuella fall andrahandshyrare) får då betala en avgift (400/500 kr).

Bengt Ö finns på plats kl 10-11 och kan ge råd samt bistå med saxsprintar. Han bär dock inga bommar.

Se sidorna Bomdag och Avgifter för mer info.