Båtplatser och bommar ommärkta

Sedan några veckor har båtplatser och bommar märkts om (nu vita skyltar).

Syftet med förändringen är att man utöver märkningen även med en enkel regel ska hitta ”sin” bom, dvs. den man ansvarar för.

Båtplatsernas nummer är de samma, men märkningen av bommarna har ändrats så att de följer denna enkla regel:
Man har ansvar för den av sina bommar som sitter närmast land.
Därmed är det vid denna bom som bryggans nummerskylt sitter.

OBS! Förändringen innebär att några båtplatser som tidigare inte ansvarat för någon bom nu har fått ett sådant ansvar.