Upptagning och arbetsdagar

Båtsäsongen säsongen går mot sitt slut och om några veckor är dags att ta upp båtar och bommar. Några datum:

  • Alla båtar ska vara upptagna senast tisdag 15/10.
  • Alla bommar ska vara upptagna senast lördag 19/10 som är höstens Bomdag. För mer info, se sidan Bomdag.
    OBS! Efter ommärkningen gäller följande enkla regel: man hanterar den av sina bommar som ligger närmast land.

Den som vill ha sin båt kvar i vattnet efter 15/10 måste begära dispens från styrelsen, se sidan Ordningsregler.

Vi behöver några fler händer till höstens återstående arbetsdagar, framför allt till söndag 20/10, där det är glest i leden just nu.

Höst